xoves, 5 de xaneiro de 2017

SOME WORDS IN IRISH!!!

FÁILTE ROIMH ÁR SCOILS

IS MEAN LINN MERRY TÚ NOLLAG

BHLIAIN NUA SÁSTA 2017 


Our first Skype

Last Wednesday 21st we had our first Skype communication between the Irish students and the Galician students.


It was a great success!!!

Xornadas en Santiago o 26 de Novembro 2016asistimos ás xornadas 

cos seguintes contidos:


                   1.As distintas accións de educación do Programa Marco Europeo Erasmus +: As accións KA1 e KA2.
                   2.Outros programas.

e obxectivos: 

                  1.Proporcionar información sobre os programas europeos descentralizados no contexto do Erasmus+.
                 2.Mostrar boas prácticas e procedementos de participación nos diferentes accións de programas europeos.
                 3.Desenvolver estratexias para o desenvolvemento de programas europeos.

Enlaces